Burgerlijke aansprakelijkheid

De burgerlijke aansprakelijkheid autoverzekering is een van de weinige verplichte verzekeringen voor particulieren. Met deze verzekering wordt de schade vergoed die door het verzekerde motorrijtuig veroorzaakt wordt. Dat kan omwille van de betrokkenheid van de burgerlijke aansprakelijkheid van de bestuurder of een andere verzekerde (bv. de eigenaar of de houder van het voertuig), of indien een zwakke weggebruiker lichamelijke schade heeft opgelopen.


Hoofdeigenschappen

 • De verzekeringsvoorwaarden voor de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid zijn wettelijk vastgelegd en worden hernomen in een typecontract dat bij alle verzekeraars identiek is. Het staat iedere verzekeraar wel vrij om ruimere waarborgen aan te bieden. Elk motorrijtuig dat zich op de openbare weg begeeft, moet verzekerd zijn door een burgerlijke aansprakelijkheid autoverzekering. De groene kaart is een verplicht boorddocument en geldt als verzekeringsbewijs. Als je zonder geldige verzekering op de weg rijdt, riskeer je een strafrechterlijke sanctie.


 • Bij een ongeval worden de slachtoffers beschermd.


 • De verzekeraar komt tussen indien eender welke toegelaten bestuurder (de eigenaar, een familielid, een vriend…) het voertuig bestuurt.


 • De verzekeraar vergoedt alle lichamelijke en materiële schade. De kledij- en bagagevergoeding voor de inzittenden is echter beperkt tot
  € 2 478,94 per persoon. Materiële schade veroorzaakt door brand of ontploffing beperkt zich tot € 1.239.467,62.


 • Voorbeeld: Meneer X rijdt met zijn wagen tegen een ander voertuig en is verantwoordelijk voor het ongeval. Hijzelf, zijn echtgenote (die naast hem zit) en de bestuurder van het andere voertuig zijn gewond. De twee voertuigen zijn beschadigd. De burgerlijke aansprakelijkheid autoverzekering van meneer X vergoedt de letsels van de echtgenote, de letsels van de tegenpartij en de schade aan het voertuig van de tegenpartij. De verwondingen van meneer X en de schade aan zijn voertuig worden niet terugbetaald. Met uitzondering van de bestuurder die verantwoordelijk is voor het ongeval worden alle gewonden vergoed. De schade aan het verzekerde voertuig dat het ongeval heeft veroorzaakt, is niet verzekerd.
  De verantwoordelijke bestuurder kan zijn lichamelijk letsel verzekeren via een bestuurdersverzekering.

 • De verzekeraar kan nooit weigeren om de slachtoffers te vergoeden. Zelfs als de bestuurder op het ogenblik van het ongeval dronken is, of als de premie niet betaald is, of in nog andere gevallen die in het typecontract zijn aangegeven, moet de verzekeraar de slachtoffers vergoeden. Hij kan dan wel een deel van of de volledige aan de tegenpartij betaalde uitkering terugvragen.


 • Sinds de verandering aan de wetgeving m.b.t. zwakke weggebruikers (i.e. alle personen die aan het verkeer deelnemen zonder een motorrijtuig te besturen), vergoedt de burgerlijke aansprakelijkheid autoverzekering de lichamelijke letsels (met inbegrip van de kledijschade) van zwakke weggebruikers zonder de vaststelling van de verantwoordelijkheid voor het ongeval af te wachten. Zelfs als de zwakke weggebruiker verantwoordelijk is voor het ongeval.


 • De burgerlijke aansprakelijkheid autoverzekering kent een apart tarief per categorie van voertuig: tweewielers, personenwagens, bestelwagens en vrachtwagens. Er is, zelfs voor personenwagens, geen wettelijk tarief meer, noch een bonus-malussysteem. De verzekeraar kan zijn tarief zelf bepalen en eventueel een bonus-malussysteem invoeren (vooral voor personenwagens).


 • Voorbeeld: Een fietser beschadigt de wagen van meneer X. De fietser is verantwoordelijk voor het ongeval. Hij is zwaargewond en zijn fiets is kapot. De burgerlijke aansprakelijkheid autoverzekering van meneer X betaalt de lichamelijke letsels van de fietser, maar niet de fiets. Meneer X kan aan de fietser of aan zijn verzekeraar ‘BA familiale’ wel een schadevergoeding vragen voor de wagen.

Het doel van het bonus-malussysteem is om de premie jaarlijks te laten evolueren in functie van de veroorzaakte schadegevallen, gebaseerd op een symbolische ladder die minstens 23 treden telt. Als een verzekerde een jaar zonder ongeval in fout rijdt, zakt hij een graad op de ladder. Bij een eerste ongeval in fout stijgt de verzekerde vier graden, bij een tweede ongeval in fout binnen hetzelfde jaar stijgt hij er vijf.


Er bestaan uitzonderingen op dit principe. Verzekerden die op de laagste graad van de ladder staan, stijgen dan bijvoorbeeld nooit meer in graad, zelfs als ze een ongeval in fout veroorzaken. In andere gevallen zakken verzekerden die een jaar lang geen ongeval in fout veroorzaken meer dan een graad per jaar.


De premie voor personenwagens wordt beïnvloed door één of meer criteria, zoals leeftijd, woonplaats, geslacht van de voornaamste bestuurder, het jaarlijks aantal afgelegde kilometers… Ook de bonus-malusgraad van het voertuig oefent, in functie van het door de verzekeraar toegepaste systeem, invloed uit op de grootte van de premie.


Bovenop de BA-premie motorrijtuigen komen er nog taksen en bijdragen van 27,10% voor auto’s en 22,10% voor tweewielers.


De meerwaarde van een makelaar in verzekeringen

Je makelaar in verzekeringen wendt al zijn professionaliteit en vakbekwaamheid aan om het contract aan te bieden dat het best is aangepast aan jouw behoeften. Zo kan hij je helpen om de laagste bonus-malusgraad te behouden, zelfs bij een ongeval in fout. Verder kan hij helpen om een daling in graad te versnellen, een opzeg van het contract (na ongeval in fout, of gekoppeld aan de leeftijd) te vermijden, een bijkomende verzekering aan te bieden voor het vergoeden van de letsels van de bestuurders in fout, een betere prijs-kwaliteitverhouding aan te bieden voor jonge bestuurders…